قوانین


۱ - ایکس پی منت از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.

۲ - هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی، مشخص نبودن منبع پول، پولشویی و… به منزله فریب سایت ایکس پی منت بوده، و ایکس پی منت این حق را برای خود محفوظ میدارد تا نسبت به معلق نمودن حساب کاربری شخص خاطی اقدام نماید و تمامی اطلاعات هویتی فرد خاطی را به مراجع ذیصلاح اطلاع خواهد داد.

۳ - واریز وجه به حساب سایت توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزی ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام واریز وجه به حساب سایت باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدی بودن وجه واریزی، نام واریزکننده با نام کاربری احراز شده مطابقت داشته باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴ – در صورت احراز استفاده شخص ثالث از حساب کاربری، حساب کاربری مسدود خواهد شد و تمامی عواقب ناشی از این عمل متوجه کاربر خواهد بود.

۵ – ایکس پی منت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص ثبت نادرست حساب گیرنده وجوه ریالی و ارزی از سوی کاربر را نمی پذیرد و تمامی خسارات ناشی از این اشتباه بر عهده کاربر می باشد.

۶ – مسئولیت استفاده درست از محصولات خریداری شده بر عهده کاربر می باشد و ایکس پی منت هیچگونه مسئولیتی در خصوص عواقب استفاده نادرست از محصولات ارزی را پذیرا نمی باشد.

۷ – خدمات ارائه شده توسط ایکس پی منت مستقل از هر گروه و سازمان می باشد.

۸ - ثبت نام و ثبت سفارش در ایکس پی منت به منزله ی تایید کتبی و امضای قوانین و مقررات ایکس پی منت میباشد و هیچگونه عذر و بهانه ی بعدی از سوی کاربر برای ایکس پی منت قابل قبول نخواهد بود.